14_wattle-web.jpg
 Wattle   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_thatch-web.jpg
 Thatch   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_hogan-web.jpg
 Hogan   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_enclosure-web.jpg
 Enclosure   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_step-web.jpg
 Step   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_dutch-cross-bond-1-web.jpg
 Dutch Cross Bond   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_dogtrot-web.jpg
 Dogtrot   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_joist-web.jpg
 Joist   Handmade oil on panel, 11x11, 2012 
14_arch-web.jpg
 Arch   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_thatch-2-web.jpg
 Thatch   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_mound-web.jpg
 Mound   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_hogan-2-web.jpg
 Hogan   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_gable-web.jpg
 Gable   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_dutch-cross-bond-2-web.jpg
 Dutch Cross Bond   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_domeweb.jpg
 Dome   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_corner-web.jpg
 Corner   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_notch-web.jpg
 Notch   Handmade oil on panel, 6x6, 2012 
14_assemble--web.jpg
 Assemble   Handmade oil on panel, 10x10, 2012  
14_bond-web.jpg
 Bond   Handmade oil on panel, 11" x 12" 
14_stack-web.jpg
 Stack   Handmade oil on panel. 12x12, 2012 
14_ms-ys-web.jpg
 My Side/Your Side   Oil on panel, 6" x 6" each 
14_blockade-web.jpg
 Blockade   Handmade oil on panel. 12x12, 2012 
14_chamber-web.jpg
 Chamber   Handmade oil on panel 6x6, 2012 
14_light-and-dark-web.jpg
 Light and Dark   Handmade oil on panel, 24" x 36"